CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

Badanie kleszcza (10)

Badanie kleszczy na obecność Anaplasma phagocytophilum wywołującego anaplazmozę granulocytarną. 170,00 zł 170,00 zł
Badanie kleszczy na obecność Babesia divergens (babeszjoza) 170,00 zł 170,00 zł
Badanie kleszczy na obecność Bartonella henselae 170,00 zł 170,00 zł
Badanie kleszczy na obecność Borrelia burgdorferi 170,00 zł 170,00 zł
Badanie kleszczy na obecność Mycoplasma pneumoniae 170,00 zł 170,00 zł
Badanie kleszczy na obecność Toxoplasma gondii wywołującego toksoplazmozę 170,00 zł 170,00 zł
Panel infekcji odkleszczowych - pełny 870,00 zł 870,00 zł
Panel infekcji odkleszczowych - podstawowy 550,00 zł 550,00 zł
Panel koinfekcji - uzupełnienie domowego testu na boreliozę 600,00 zł 600,00 zł
Tick Quick- domowy test na boreliozę 37,04 zł 40,00 zł

Diagnostyka / choroby i predyspozycje genetyczne (74)

Analiza genomu 11 000,00 zł 11 000,00 zł
BRCA1 + BRCA2 3 000,00 zł 3 000,00 zł
BRCA1 + SELEN 350,00 zł 350,00 zł
BRCA2 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Celiakia – identyfikacja haplotypów HLA-DQ2 i HLA-DQ8 350,00 zł 350,00 zł
Choroba Alzheimera i miażdżyca - genotypowanie ApoE 200,00 zł 200,00 zł
Choroba zakrzepowo-zatorowa - mutacja genu protrombiny F2 (G20210A) 200,00 zł 200,00 zł
Choroba zakrzepowo-zatorowa – mutacja genu czynnika V Leiden 200,00 zł 200,00 zł
Cukrzyca wrodzona - analiza mutacji genu KCNJ11 200,00 zł 200,00 zł
Czerniak - postać rodzinna 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Diagnostyka policytemii, trombocytemii i mielofibrozy - analiza mutacji somatycznej p. V617F genu JAK2 200,00 zł 200,00 zł
Diagnostyka ryzyka nowotworowego zależnego od estrogenów - test HTGR 400,00 zł 400,00 zł
Drżenie samoistne 300,00 zł 300,00 zł
Exom + interpretacja kliniczna 5 000,00 zł 5 000,00 zł
Genetyczna predyspozycja do pierwotnej nietolerancji laktozy (typu dorosłego) – Badanie polimorfizmu -13910 genu LCT (laktaza) 200,00 zł 200,00 zł
Genetyczna predyspozycja w kierunku raka piersi i prostaty - analiza mutacji genu NBS1 200,00 zł 200,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów piersi, jajnika, jelita grubego, płuca - analiza mutacji 3020insC genu NOD2 200,00 zł 200,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów piersi, jelita grubego, prostaty, tarczycy i nerki - analiza mutacji genu CHEK2 200,00 zł 200,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów skóry (czerniak), trzustki, piersi, jelita grubego, płuc - analiza mutacji A148T genu CDKN2A (p16) 200,00 zł 200,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów, jelita grubego, pęcherza moczowego, płuca i krtani - analiza polimorfizmów genu CYP1B1 200,00 zł 200,00 zł
Genetyczne predyspozycje do raka jelita grubego (zespół Lyncha, HNPCC) 1 800,00 zł 1 800,00 zł
Genetyczne predyspozycje do raka jelita grubego (Zespół Lyncha, HNPCC) – analiza 169 mutacji w 5 genach 1 800,00 zł 1 800,00 zł
Genetyczne predyspozycje do raka piersi - (BRCA2) 200,00 zł 200,00 zł
Genetyczne predyspozycje do raka prostaty (nowotwór gruczołu krokowego) – analiza 17 mutacji w 6 genach 1 500,00 zł 1 500,00 zł
Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy - analiza 16 mutacji genu RET 480,00 zł 480,00 zł
Metabolizm tłuszczów 220,00 zł 220,00 zł
Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza (MEN 2A/2B) 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Nadwrażliwość na sól / Predyspozycja do nadciśnienia tętniczego 300,00 zł 300,00 zł
Nietolerancje pokarmowe 450,00 zł 450,00 zł
Nowotwory nerki 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Nowotwory przełyku 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Nowotwory skóry 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Nowotwory układu krwiotwórczego 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Nowotwory układu nerwowego 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel dermatologiczny 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel na choroby nerek 4 500,00 zł 4 500,00 zł
Panel na choroby neurodegeneracyjne 4 500,00 zł 4 500,00 zł
Panel na choroby tkanki łącznej 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel na choroby wśród Żydow Aszkenazyjskich 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel na wrodzone choroby genetyczne 4 500,00 zł 4 500,00 zł
Panel nowotworowy "Dla niego" 4 000,00 zł 4 000,00 zł
Panel nowotworowy "Dla Niego" PREMIUM 4 200,00 zł 4 200,00 zł
Panel nowotworowy "Dla niej" 4 500,00 zł 4 500,00 zł
Panel nowotworowy "Dla Niej" PREMIUM 4 200,00 zł 4 200,00 zł
Panel nowotworowy 170 PLUS 4 500,00 zł 4 500,00 zł
Panel nowotworowy 170 PREMIUM 4 700,00 zł 4 700,00 zł
Panel predyspozycji do genetycznie uwarunkowanych chorób zakrzepowo-zatorowych – gen protrombiny F2, czynnika V F5 i MTHFR 450,00 zł 450,00 zł
Panel predyspozycji genetycznej w kierunku nowotworu piersi i jajnika – analiza 15 mutacji w 7 genach 750,00 zł 750,00 zł
Panel urologiczny 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Predyspozycja do cellulitu 200,00 zł 200,00 zł
Predyspozycja do detoksykacji organizmu - analiza genu SOD2 (A16V) 200,00 zł 200,00 zł
Predyspozycja do raka prostaty 350,00 zł 350,00 zł
Predyspozycja genetyczna do otyłości 200,00 zł 200,00 zł
Predyspozycja wielonarządowa do nowotworów 420,00 zł 420,00 zł
Rak gruczołu krokowego (prostaty) 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Rak jajnika 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Rak jamy nosowo-gardłowej 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Rak jelita grubego 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Rak kości 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Rak pęcherza moczowego 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Rak piersi 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Rak piersi i jajnika - analiza 5 mutacji genu BRCA1 250,00 zł 250,00 zł
Rak płuc 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Rak tarczycy 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Rak trzustki 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Rak zarodkowy jądra 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Rak żołądka 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Rak żołądka - postać rozlana 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Rozszerzenie diagnostyki raka piersi – analiza 3 mutacji genu PALB2 II etap 350,00 zł 350,00 zł
Siatkówczak (retinoblastoma) 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Stwardnienie guzowate 1 i 2 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Wady cewy nerwowej i choroba zakrzepowo-zatorowa - analiza polimorfizmu genu MTHFR (C677T i A1289C) 200,00 zł 200,00 zł
Zespół Gilberta 230,00 zł 230,00 zł
Zespół Li-Fraumeniego 3 000,00 zł 3 000,00 zł

Diagnostyka / choroby i predyspozycje genetyczne / audiologia (1)

Panel na zaburzenia słuchu 4 500,00 zł 4 500,00 zł

Diagnostyka / choroby i predyspozycje genetyczne / choroby metaboliczne i endokrynologia (2)

Nowotwór przytarczyc 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Panel na spektrum chorób metabolicznych 4 000,00 zł 4 000,00 zł

Diagnostyka / choroby i predyspozycje genetyczne / dermatologia (8)

Czerniak - postać rodzinna 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Genetyczne predyspozycje do czerniaka – analiza mutacji genu CDKN2A (A148T) i BRAF(V600E) 300,00 zł 300,00 zł
Nowotwory skóry 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel na albinizm 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel na spektrum chorób skóry 4 500,00 zł 4 500,00 zł
Predyspozycja do androgenowego łysienia kobiet + wrażliwość na Finasteryd 150,00 zł 150,00 zł
Predyspozycja do androgenowego łysienia mężczyzn + wrażliwość na Finasteryd 170,00 zł 170,00 zł
Wrażliwość na Finasteryd u mężczyzn 150,00 zł 150,00 zł

Diagnostyka / choroby i predyspozycje genetyczne / farmakogenetyka (4)

Analiza mutacji genu KRAS 400,00 zł 400,00 zł
Genotypowanie interleukiny 28B w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C 400,00 zł 400,00 zł
Genotypowanie interleukiny 28B w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C 250,00 zł 250,00 zł
Genotypowanie interleukiny 28B w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C 250,00 zł 250,00 zł

Diagnostyka / choroby i predyspozycje genetyczne / gastroenterologia (7)

Genetyczne predyspozycje do choroby Leśniowskiego-Crohna (nieswoiste zapalenie jelit) 400,00 zł 400,00 zł
Hemochromatoza pierwotna 250,00 zł 250,00 zł
Panel gastrologiczny 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Polipowatość jelita grubego 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Rak jelita grubego 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Rodzinna polipowatość gruczolakowa jelita grubego (FAP) 400,00 zł 400,00 zł
Rodzinna polipowatość jelita grubego 3 000,00 zł 3 000,00 zł

Diagnostyka / choroby i predyspozycje genetyczne / hematologia (1)

Nowotwory układu krwiotwórczego 3 500,00 zł 3 500,00 zł

Diagnostyka / choroby i predyspozycje genetyczne / kardiologia (3)

Panel na choroby układu krążenia 4 500,00 zł 4 500,00 zł
Panel na kardiomiopatie 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Zakrzepica żył/Trombofilia. Badanie polimorfizmu 4G/5G w genie PAI-1 (in. SERPINE1) 280,00 zł 280,00 zł

Diagnostyka / choroby i predyspozycje genetyczne / mukowiscydoza (1)

Mukowiscydoza - analiza 9 mutacji genu CFTR 250,00 zł 250,00 zł

Diagnostyka / choroby i predyspozycje genetyczne / nefrologia (2)

Nowotwory nerki 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel na choroby nerek 4 500,00 zł 4 500,00 zł

Diagnostyka / choroby i predyspozycje genetyczne / neurologia (6)

Neurofibromatoza typu 2 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Panel na choroby nerwowo-mięśniowe 4 500,00 zł 4 500,00 zł
Panel na choroby neurodegeneracyjne 4 500,00 zł 4 500,00 zł
Panel na epilepsję 4 500,00 zł 4 500,00 zł
Panel na spektrum zaburzeń autystycznych 4 500,00 zł 4 500,00 zł
Panel zaburzeń rozwojowych mózgu 4 500,00 zł 4 500,00 zł

Diagnostyka / choroby i predyspozycje genetyczne / niepłodność, ginekologia, andrologia (19)

aCGH- test służący wykrywaniu niezrównoważonych abberacji chromosomalnych 1 400,00 zł 1 400,00 zł
Badanie kariotypu w limfocytach krwi obwodowej 480,00 zł 480,00 zł
Badanie materiału poronnego 870,00 zł 870,00 zł
Badanie pakietowe w niepłodności męskiej 1 130,00 zł 1 130,00 zł
BRCA1 3 000,00 zł 3 000,00 zł
BRCA1 + BRCA2 3 000,00 zł 3 000,00 zł
BRCA2 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Niepłodność męska - Badanie mikrodelecji 51gr/51gr. 320,00 zł 320,00 zł
Niepłodność męska. Badanie 290 mutacji genu CFTR, w tym 8 najczęściej identyfikowanych w niepłodności męskiej 460,00 zł 460,00 zł
Niepłodność męska. Badanie mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y (Badanie 6 loci) 320,00 zł 320,00 zł
Niepłodność męska. Badanie mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y z uwzlednieniem delecji 51gr/51gr 550,00 zł 550,00 zł
Nowotwór trzonu macicy 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Panel ginekologiczny 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel nowotworowy "Dla Niego" PREMIUM 4 200,00 zł 4 200,00 zł
Panel nowotworowy "Dla Niej" PREMIUM 4 200,00 zł 4 200,00 zł
Przedwczesne wygasanie czynności jajników. Badanie mutacji i premutacji w genie FMR1 (drugi etap procedury diagnostycznej) 860,00 zł 860,00 zł
Przedwczesne wygasanie czynności jajników. Badanie przesiewowe w celu wykrycia ekspansji powtórzeń (CGG)n w genie FMR1 390,00 zł 390,00 zł
Rak gruczołu krokowego (prostaty) 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Rak piersi 3 500,00 zł 3 500,00 zł

Diagnostyka / choroby i predyspozycje genetyczne / okulistyka (1)

Panel na choroby i zaburzenia oczu 4 500,00 zł 4 500,00 zł

Diagnostyka / choroby i predyspozycje genetyczne / onkologia (19)

ABC Nowotworów 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Analiza mutacji genu KRAS 400,00 zł 400,00 zł
BRCA1 3 000,00 zł 3 000,00 zł
BRCA1 + BRCA2 3 000,00 zł 3 000,00 zł
BRCA2 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Czerniak - postać rodzinna 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Nowotwór przytarczyc 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Nowotwór trzonu macicy 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Nowotwór wątrobowokomórkowy 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Panel ginekologiczny 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel nowotworowy "Dla Niego" PREMIUM 4 200,00 zł 4 200,00 zł
Panel nowotworowy "Dla Niej" 4 000,00 zł 4 000,00 zł
Panel nowotworowy "Dla Niej" PREMIUM 4 200,00 zł 4 200,00 zł
Rak gruczołu krokowego (prostaty) 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Rak jamy nosowo-gardłowej 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Rak jelita grubego 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Rak piersi 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Rak płuc 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Rozszerzenie diagnostyki raka piersi – analiza 4 mutacji genu PALB2 I etap 350,00 zł 350,00 zł

Diagnostyka / choroby i predyspozycje genetyczne / różne (3)

Neurofibromatoza typu 1, choroba von Recklinghausena 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Panel na ciliopatie 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel na zaburzenia kanałów jonowych 4 500,00 zł 4 500,00 zł

Diagnostyka / infekcje (metody serelogiczne) (33)

Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgG 90,00 zł 90,00 zł
Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgM 90,00 zł 90,00 zł
Babesia microti (babeszjoza) IgG 90,00 zł 90,00 zł
Babesia microti (babeszjoza) IgM 90,00 zł 90,00 zł
Bartonella henselae, Bartonella quintana (bartonelloza) IgG 90,00 zł 90,00 zł
Bartonella henselae, Bartonella quintana (bartonelloza) IgM 90,00 zł 90,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) - identyfikacja i rozbicie kompleksów immunologicznych ELISA IgG 90,00 zł 90,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) - identyfikacja i rozbicie kompleksów immunologicznych ELISA IgM 90,00 zł 90,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) IgG 50,00 zł 50,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) IgG 130,00 zł 130,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) IgM 50,00 zł 50,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) IgM 130,00 zł 130,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) IgM + IgG 80,00 zł 80,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) IgM + IgG 240,00 zł 240,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) – awidność (KKI) Western blot IgG 390,00 zł 390,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) – awidność (KKI) Western blot IgM 390,00 zł 390,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) – rozbicie krążących kompleksów immunologicznych (KKI), Western blotklasy IgM i IgG 460,00 zł 460,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgG 55,00 zł 55,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgM 55,00 zł 55,00 zł
Chlamydia trachomatis IgG 55,00 zł 55,00 zł
Chlamydia trachomatis IgM 55,00 zł 55,00 zł
LTT Borrelia 550,00 zł 550,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG 45,00 zł 45,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM 45,00 zł 45,00 zł
Panel infekcji związany z LD 290,00 zł 290,00 zł
Panel koinfekcji 265,00 zł 265,00 zł
Panel odkleszczowy – pełny 620,00 zł 620,00 zł
Panel odkleszczowy – przesiewowy 380,00 zł 380,00 zł
Toxoplasma gondii IgG 45,00 zł 45,00 zł
Toxoplasma gondii IgM 50,00 zł 50,00 zł
Yersinia enterocolitica (jersinioza) IgA 75,00 zł 75,00 zł
Yersinia enterocolitica (jersinioza) IgA (1) 75,00 zł 75,00 zł
Yersinia enterocolitica (jersinioza) IgG 85,00 zł 85,00 zł

Diagnostyka / infekcje dróg moczowo-płciowych (17)

Badanie CINtec PLUS p16/Ki-67 330,00 zł 330,00 zł
Chlamydia trachomatis 135,00 zł 135,00 zł
Cytologia cienkowarstwowa 120,00 zł 120,00 zł
Cytologia cienkowarstwowa + Badanie CINtec PLUS p16/Ki-67 440,00 zł 440,00 zł
Cytologia cienkowarstwowa + HPV 14 230,00 zł 230,00 zł
HPV 14 –wykrywanie i identyfikacja 14 typów wirusa 180,00 zł 180,00 zł
Mycoplasma hominis 150,00 zł 150,00 zł
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) 150,00 zł 150,00 zł
Panel URO-GENITAL 11 480,00 zł 480,00 zł
Panel URO-GENITAL 3A 250,00 zł 250,00 zł
Panel URO-GENITAL 3B 250,00 zł 250,00 zł
Panel URO-GENITAL 6 360,00 zł 360,00 zł
Trichomonas vaginalis (rzęsistek pochwowy) 200,00 zł 200,00 zł
Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum 150,00 zł 150,00 zł
Wirus HPV - genotypowanie 28 typów wirusa 180,00 zł 180,00 zł
Wirus HPV- wykrywanie i różnicowanie wirusa - 37 genotypów 250,00 zł 250,00 zł
Wirus HSV I/II (wirus opryszczki) oraz różnicowanie typów 220,00 zł 220,00 zł

Diagnostyka / infekcje dróg oddechowych (7)

Bordetella pertussis 200,00 zł 200,00 zł
Chlamydophila pneumoniae 200,00 zł 200,00 zł
Haemophilus influenzae 200,00 zł 200,00 zł
Legionella pneumophila (legionelloza) 200,00 zł 200,00 zł
Mycoplasma pneumoniae 200,00 zł 200,00 zł
Panel PNEUMO-TOTAL 25 720,00 zł 720,00 zł
Streptococcus pneumoniae 200,00 zł 200,00 zł

Diagnostyka / infekcje odkleszczowe (metody genetyczne) (13)

Anaplasma phagocytophilum (ehrlichioza) 170,00 zł 170,00 zł
Babesia divergens (babeszjoza) 170,00 zł 170,00 zł
Bartonella henselae (bartonelloza) 170,00 zł 170,00 zł
Bartonella henselae (bartonelloza) 210,00 zł 210,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) 170,00 zł 170,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) 210,00 zł 210,00 zł
Mycoplasma pneumoniae 170,00 zł 170,00 zł
Mycoplasma pneumoniae 210,00 zł 210,00 zł
Panel infekcji odkleszczowych – pełny 890,00 zł 890,00 zł
Panel infekcji odkleszczowych – podstawowy 550,00 zł 550,00 zł
Panel koinfekcji w boreliozie 550,00 zł 550,00 zł
Toxoplasma gondii (toksoplazmoza) 170,00 zł 170,00 zł
Yersinia enterocolitica (jersinioza) 170,00 zł 170,00 zł

Diagnostyka / infekcje ogólnoustrojowe (6)

CMV (wirus cytomegalii) 185,00 zł 185,00 zł
CMV (wirus cytomegalii) 320,00 zł 320,00 zł
EBV (Epstein-Barr wirus) 185,00 zł 185,00 zł
EBV (Epstein-Barr wirus) 320,00 zł 320,00 zł
PANEL MENINGITIS infekcje bakteryjne 250,00 zł 250,00 zł
PANEL MENINGITIS infekcje wirusowe 550,00 zł 550,00 zł

Diagnostyka / wirusowe zapalenie wątroby (WZW) (4)

Wirus HBV (WZW typu B) 200,00 zł 200,00 zł
Wirus HBV (WZW typu B) 300,00 zł 300,00 zł
Wirus HCV (WZW typu C) 200,00 zł 200,00 zł
Wirus HCV (WZW typu C) 300,00 zł 300,00 zł

Diagnostyka prenatalna (3)

Panorama - test pełny 2 600,00 zł 2 600,00 zł
Panorama - test podstawowy 2 200,00 zł 2 200,00 zł
Panorama - test rozszerzony 2 500,00 zł 2 500,00 zł

Genetyka sądowa (7)

Badanie plam nasienia 146,34 zł 180,00 zł
Badanie śladów krwi 97,56 zł 120,00 zł
Dodatkowa osoba do testu na ojcostwo 325,20 zł 400,00 zł
Identyfikacja płci martwego płodu 325,20 zł 400,00 zł
Profil genetyczny dla 1 osoby 386,18 zł 475,00 zł
Profil genetyczny dla 1 osoby + porównanie z wcześniejszymi wynikami 406,50 zł 500,00 zł
Profil genetyczny do celów sądowych 609,76 zł 750,00 zł

Szybkie testy (1)

Tick Quick- domowy test na boreliozę 37,04 zł 40,00 zł

Testy na ojcostwo (5)

Test na ojcostwo 609,76 zł 750,00 zł
Test na ojcostwo (na podstawie mikrośladów) 894,31 zł 1 100,00 zł
Test na ojcostwo do celów sądowych 1 219,51 zł 1 500,00 zł
Test na ojcostwo rozszerzony 691,06 zł 850,00 zł
Test na ojcostwo rozszerzony (na podstawie mikrośladów) 975,61 zł 1 200,00 zł

Zdrowie, Sport i Dieta (7)

NutriFit 550,00 zł 550,00 zł
NutriFood 990,00 zł 990,00 zł
NutriGene 1 999,00 zł 1 999,00 zł
NutriHealth 770,00 zł 770,00 zł
SportGene 1 999,00 zł 1 999,00 zł
SportGene Mini 550,00 zł 550,00 zł
Zdrowe Jelita 900,00 zł 900,00 zł
Click Shop | Hosting home.pl